Το τμήμα μηχανογράφησης της Beaver διαθέτει σύγχρονο και πάντα ενημερωμένο λογισμικό για την έκδοση των κοιν/στων σε συνεργασία με τη «Γνώμη πληροφορική» και το πρόγραμμα «Δαπάνη νετ»

 

Η Beaver διαθέτει ένα πρόγραμμα έκδοσης-διαχείρισης κοιν/στων που έχει δημιουργηθεί από εξειδικευμένους προγραμματιστές, ώστε να καλύπτει εύκολα και με ακρίβεια την κατανομή των δαπανών.

ΕΚΔΙΔΟΥΜΕ:

  • 2 συγκεντρωτικές καταστάσεις
  • 1 ειδοποιητήριο για κάθε διαμέρισμα
  • 1 απόδειξη εξόφλησης για κάθε διαμέρισμα

 

-Παράδοση κοιν/στων εντός 24 ωρών

-Αποστολή ειδοποιητηρίων μέσω email

Το πρόγραμμα έκδοσης κοινοχρήστων είναι πιστοποιημένο απο την Γνώμη Πληροφορική

Μενού